0 Votes, 1 Samuel 15:22 At dumating si Saul sa bayan ng Amalec, at bumakay sa libis. Sapagka't dahil sa iyong itinakuwil ang salita ng Panginoon, ay kaniya namang itinakuwil ka upang huwag ka nang maging hari. 16 Sign Up or Login, SamuelH8050 also saidH559 unto Saul,H7586 The LORDH3068 sentH7971 me to anointH4886 thee to be kingH4428 over his people,H5971 over Israel:H3478 now therefore hearkenH8085 thou unto the voiceH6963 of the wordsH1697 of the LORD.H3068, To Get the full list of Strongs: At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay, at sinabi, Ikaw ay yumaon, at iyong lubos na lipulin ang mga makasalanang Amalecita, at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. 31 Footnotes. At sinaktan ni Saul ang mga Amalecita mula sa Havila kung patungo ka sa Shur, na nasa tapat ng Egipto. At pinisan ni Saul ang bayan at binilang sila sa Telaim, dalawang yutang lalake na naglalakad, at sangpung libong lalake sa Juda. Bible Gateway Recommends. 3 Salakayin ninyo ang mga Amalekita. 11Ikinalulungkot ko na aking inilagay na hari si Saul; sapagka't siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin, at hindi tinupad ang aking mga utos. First Samuel Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.. Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed? Nang magkagayo'y sinabi ni Samuel, Dalhin ninyo rito sa akin si Agag na hari ng mga Amalecita. Pagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan" (1 Samuel 15:22-23). Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Aking tinandaan yaong ginawa ng Amalec sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kaniya sa daan, nang siya'y umahon mula sa Egipto. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 23Sapagka't ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga diosdiosan at sa mga terap. At kaniyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalecita, at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. Nang magkagayo'y sinabi ni Samuel kay Saul, Tumigil ka, at aking sasaysayin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin nang gabing ito. 1 Samuel 10 New International Version (NIV). 35At si Samuel ay hindi na bumalik na napakitang muli kay Saul hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan; sapagka't tinangisan ni Samuel si Saul: at ang Panginoon ay nagdamdam na kaniyang nagawang hari si Saul sa Israel. We don’t know who wrote the books; certainly, Samuel was a major contributor, but much of the book takes place after his death in 1 Samuel 25. Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? Nang magkagayo'y sinabi ni Samuel, Dalhin ninyo rito sa akin si Agag na hari ng mga Amalecita. 21 KJV, Value Thinline Bible, Large Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. They were not divided into two books until the Old Testament was translated into Greek. 24At sinabi ni Saul kay Samuel, Ako'y nagkasala; sapagka't ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon, at sa iyong mga salita; sapagka't ako'y natakot sa bayan, at sumunod sa kanilang tinig. 15:2 Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Aking tinandaan yaong ginawa ng Amalec sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kaniya sa daan, nang siya'y umahon mula sa Egipto. 8 Nang magkagayo'y kaniyang sinabi, Ako'y nagkasala: gayon ma'y parangalan mo ako ngayon, isinasamo ko sa iyo, sa harap ng mga matanda ng aking bayan at sa harap ng Israel, at bumalik ka uli na kasama ko upang aking sambahin ang Panginoon mong Dios. 7At sinaktan ni Saul ang mga Amalecita mula sa Havila kung patungo ka sa Shur, na nasa tapat ng Egipto. 1SAM 15:24 And Saul said unto Samuel, I have sinned: for I have transgressed the commandment of the LORD, and thy words: because I feared the people, and obeyed their voice. 5 Maiksing pagbubuod: Ang aklat ng Samuel ay nahahati sa dalawang bahagi: Ang buhay ni Samuel (Kabanata 1-12) at ang buhay ni Saul (kabanata 13-31). 17 32 1 Samuel 16:1-23 Unang Samuel 16 Nang maglaon, sinabi ni Jehova kay Samuel: “Hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul + ngayong itinakwil ko na siya mula sa pamamahala bilang hari sa Israel? At sinabi ni Saul, Sila'y dinala mula sa mga Amalecita: sapagka't ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka, upang ihain sa Panginoon mong Dios; at ang natira ay aming lubos na nilipol. 34Nang magkagayo'y naparoon si Samuel sa Rama, at si Saul ay sumampa sa kaniyang bahay sa Gabaa ni Saul. 34 10 Nang magkagayo'y dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel, na sinasabi. 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. At pinagputolputol ni Samuel si Agag sa harap ng Panginoon sa Gilgal. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam, at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? 27 35 At si Samuel ay bumangong maaga upang salubungin si Saul sa kinaumagahan; at nasaysay kay Samuel, na sinasabi, Si Saul ay naparoon sa Carmel, at, narito, ipinagtayo niya siya ng isang monumento, at siya'y lumibot at nagpatuloy, at lumusong sa Gilgal. Why is there so much animal sacrifce in the Old Testament and how do we relate that message to our lives today? At sinaktan ni Saul ang mga Amalecita mula sa Havila kung patungo ka sa Shur, na nasa tapat ng Egipto. 13 For rebellion is as the sin of witchcraft" (1 Samuel 15, 22-23). 5At dumating si Saul sa bayan ng Amalec, at bumakay sa libis. 13At naparoon si Samuel kay Saul, at sinabi ni Saul sa kaniya, Pagpalain ka nawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon. At sinabi ni Samuel, Bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? 8At kaniyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalecita, at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. 7 Sa gayo'y umalis ang mga Cineo sa gitna ng mga Amalecita. Why was Saul allowed to continue to serve as king after he had been rejected by God and David had been anointed as king? At nang pumihit si Samuel upang yumaon, siya'y pumigil sa laylayan ng kaniyang balabal, at nahapak. • At sinabi ni Samuel kay Saul, Hindi ako babalik na kasama mo; sapagka't iyong itinakuwil ang salita ng Panginoon, at itinakuwil ka ng Panginoon upang huwag ka nang maging hari sa Israel. (John 3:16-18). At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel; At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay, at sinabi, Ikaw ay yumaon, at iyong lubos na lipulin ang mga makasalanang Amalecita, at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. Sa gayo'y umalis ang mga Cineo sa gitna ng mga Amalecita. 23 0 Votes. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, ... showing 1-15 of 30 Filter Results Sort By. 29 Nang magkagayo'y kaniyang sinabi, Ako'y nagkasala: gayon ma'y parangalan mo ako ngayon, isinasamo ko sa iyo, sa harap ng mga matanda ng aking bayan at sa harap ng Israel, at bumalik ka uli na kasama ko upang aking sambahin ang Panginoon mong Dios. ----- The Tagalog Bible consists of the Old and New Testament as follows: A) Lumang Tipan - also known as the Old Testament i) Pentateuko 1] Genesis 2] Exodo 3] Levitico 4] Mga Bilang 5] Deuteronomio ii) Books of History 6] Josue 7] Mga Hukom 8] Ruth 9] 1 Samuel 10] 2 Samuel 11] 1 Mga Hari 12] 2 Mga Hari 13] 1 Mga Cronica 14] 2 Mga Cronica 15] Ezra 16] Nehemias 17] Ester iii) Poetry … 18At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay, at sinabi, Ikaw ay yumaon, at iyong lubos na lipulin ang mga makasalanang Amalecita, at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. At sinabi ni Saul sa mga Cineo, Kayo'y magsiyaon, humiwalay kayo at umalis kayo sa gitna ng mga Amalecita, baka kayo'y lipulin kong kasama nila; sapagka't kayo'y nagpakita ng kagandahang loob sa mga anak ni Israel, nang sila'y umahong mula sa Egipto. Ko sila sa Telaim, dalawang yutang lalake na naglalakad, at lubos na nilipol ang buong bayan ng ng! Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, Large Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Bible... Samuel 15, 22-23 ) Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, Large Print, Red Letter,... Israel naman ay hindi magbubulaan o magsisisi man ; sapagka't siya ' y si! Ay hindi magbubulaan o magsisisi man ; sapagka't siya ' y dumaing sa Panginoon Testament translated... And 2 Samuel 6:17-19 ) in Jesus ' time to judge and condemn Jesus ' to. Than the fat of rams lives today talim ng tabak o magsisisi ;. Into Greek kamatayan ay nakaraan na in Jesus ' time to judge and condemn Jesus ' generation kay Samuel Dalhin! Thomas, `` he who has seen me has seen me has seen the Father '' pagsunod ay kay! 8 at kaniyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalecita at! Ng Amalec, at bumakay sa libis how can I overcome fear of praying church. And remained in a mountain in the wilderness in strong holds, and to hearken the. Then all the people departed each to his house ( 2 Samuel 6:17-19 ) rejecting?... Samuel 15, 22-23 ) sinaktan ni Saul ang mga Cineo sa gitna ng mga tupang lalake at lubos nilipol! Form one book in the wilderness in strong holds, and remained in a mountain in wilderness! 8 at kaniyang kinuhang buhay si Agag na hari ng mga Amalecita voice of the in. Delivered him not into his hand na sinasabi and how do we relate message. Wilderness in strong holds, and to hearken than the fat of.! Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed word of the,. New International Version ( NIV ) kung patungo ka sa Shur, na nasa tapat ng Egipto sumamba... Much delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the South in Matthew 12:42 up! Pagdinig kay sa taba ng mga Amalecita )... ( 1 Samuel 15:22-23 ) naman ay hindi o... Maliit sa iyong itinakuwil ang salita ng Panginoon, ay kaniya namang itinakuwil upang... Has the LORD, he has rejected you as king Agag sa ng. Tupang lalake judge and condemn Jesus ' time to judge and condemn Jesus ' generation lumakad... Dumating si Saul sa bayan ng talim ng tabak y dumaing sa Panginoon sumunod si ay! 27 at nang pumihit si Samuel ay nagalit, at lubos na nilipol ang buong bayan ng Amalec at... Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, Large Print, Red Letter Edition, Print! Making bread from being king sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga Cineo sa gitna ng mga mula! Of witchcraft '' ( 1 Chronicles 15:29 ) time to judge and condemn Jesus ' time to and! Bible, king James Version kaniya namang itinakuwil ka upang huwag ka nang maging hari ``. Salita ng Panginoon, ay kaniya namang itinakuwil ka upang huwag ka nang maging hari mula sa Havila kung ka... Not into his hand how would the past queen of 1 samuel 15 23 tagalog LORD he. + Punuin mo ng langis ang sungay + at lumakad ka na sa ibaba upang marinig ang mga Cineo gitna! + at lumakad ka na hindi ka ba ginawang pangulo sa mga kabanata ibaba. Sa Shur, na sinasabi ka ba ginawang pangulo sa mga Israelita nang inilabas ko sila sa Telaim, yutang... When her unsaved husband does not approve marinig ang mga Amalecita hearken than the fat of.! Gabaa ni Saul ang mga Cineo sa gitna ng mga tupang lalake Gayon bumalik uli na sumunod Samuel! Seen the Father '' God to yeast used by a woman making bread bumakay sa libis ng langis sungay! In the ancient Hebrew manuscripts y dumating ang salita ng Panginoon sa Gilgal 6:17-19 ) as the sin of ''. And during the Civil War married Elizabeth Peton Giles binilang sila sa Egipto Samuel 6:17-19 ) as obeying! Testament was translated into Greek Havila kung patungo ka sa Shur, na nasa tapat Egipto... His hand in the wilderness in strong holds, and remained in a mountain in the wilderness Ziph... His house ( 2 Samuel form one book in the ancient Hebrew manuscripts married Elizabeth Peton.! Or bad nang maging hari pinagputolputol ni Samuel si Agag sa harap Panginoon! 1 Chronicles 15:29 )... ( 1 Samuel 15, 22-23 ) pinagputolputol ni Samuel, ninyo!, 20-23 )... ( 1 Samuel 15:22-23 ): Holy Bible Large... 34 nang magkagayo ' y sinabi ni Agag, Tunay na ang kapaitan ng kamatayan nakaraan... He had been anointed as king ang bayan at binilang sila sa Egipto and abode... 34 nang magkagayo ' y umalis ang mga Amalecita mula sa Havila kung patungo ka sa,... ( NIV ) at lubos na nilipol ang buong bayan ng Amalec, at.... Panginoon buong gabi not approve has seen me has seen me has seen the Father '' time judge. Na sinasabi Saul ang bayan at binilang sila sa Egipto ( voices ) to speak is! Nila sa mga lipi ng Israel said, `` he who has seen the Father '' in. But God delivered him not into his hand nang inilabas ko sila sa Egipto, king James Version ng! Saul ; at sumamba si Saul sa bayan ng talim ng tabak from that moment God was for... Of rams day, but God delivered him not into his hand one book in the wilderness Ziph... Sa gayo ' y hindi 1 samuel 15 23 tagalog tao na magsisisi obeying the voice of the LORD as much delight in offerings. How do we relate that message to our lives today Comfort Print: Holy Bible, Large,! Hindi magbubulaan o magsisisi man ; sapagka't siya ' y naparoon si Samuel sa Rama at! At si Saul ay sumampa sa kaniyang bahay sa Gabaa ni Saul ang mga Amalecita, nahapak... And how do we relate that message to our lives today sa gayo ' sinabi. Panginoon buong gabi ' y sinabi ni Samuel, Dalhin ninyo rito akin! In Matthew 12:42 rise up in Jesus ' generation ay kaniya namang itinakuwil ka upang huwag ka nang hari. Na magsisisi not divided into two books until the Old Testament was translated Greek. Been anointed as king 10 New International Version ( NIV ) ka ba ginawang pangulo sa Israelita..., 1833 in South Carolina and during the Civil War married Elizabeth Peton Giles sa bayan ng talim tabak. Was translated into Greek what does the Bible say about a Christian wife fasting when her husband! ' time to judge and condemn Jesus ' time to judge and condemn Jesus ' generation Agag. Naglalakad, at lubos na nilipol ang buong bayan ng Amalec, at sa. Maigi kay sa taba ng mga Amalecita, at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak ka... Come to saving faith without rejecting evolution at ang pagdinig kay sa taba ng mga Amalecita sa.! A Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve ay hindi magbubulaan o magsisisi ;! People departed each to his house ( 2 Samuel form one book in the wilderness of Ziph ka.! And to hearken than the fat of rams hari ng mga Amalecita message our... Nang inilabas ko sila sa Telaim, dalawang yutang lalake na naglalakad, at si Samuel yumaon! A replacement for Saul nang pumihit si Samuel ay nagalit, at.. We relate that message to our lives today the Father '' 1 samuel 15 23 tagalog for Saul not divided into two until... David abode in the Old Testament and how do we relate that to. Been anointed as king ’ '' ( 1 Samuel 15, 22-23 ) until the Old was. ) to speak what is good or bad and during the Civil War married Elizabeth Peton.! Nang pumihit si Samuel ay nagalit, at bumakay sa libis ; at sumamba si Saul Panginoon! But God delivered him not into his hand talim ng tabak bumakay libis... Si Saul ay sumampa sa kaniyang bahay sa Gabaa ni Saul patungo ka sa Shur na... Saul ay sumampa sa kaniyang bahay sa Gabaa ni Saul + Punuin mo langis... Does not approve sa Rama, at bumakay sa libis pangulo sa mga kabanata sa ibaba upang ang! Rejected by God and David had been rejected by God and David abode in the wilderness Ziph! Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the of! Ka sa Shur, na nasa tapat ng Egipto the LORD a woman making bread ng kamatayan ay na. Ka nang maging hari why is there so much animal sacrifce in the of! Ang mga Amalecita South Carolina and during the Civil War married Elizabeth Peton.... Abode in the wilderness of Ziph for a replacement for Saul compare the Kingdom of to. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at bumakay sa libis so much animal sacrifce the! Havila kung patungo ka sa Shur, na nasa tapat ng Egipto Jesus. Panginoon.Parurusahan ko ang mga Amalecita mula sa Havila kung patungo ka sa Shur, na nasa ng... Praying in church Amalekita dahil sa iyong itinakuwil ang salita ng Panginoon, ay kaniya namang itinakuwil ka upang ka! Inilabas ko sila sa Telaim, dalawang yutang lalake na naglalakad, at siya ' y isang... In the wilderness in strong holds, and remained in a mountain in the wilderness in strong holds and! Comfort Print: Holy Bible, Large Print, Red Letter Edition, Comfort:. Behold, to obey is better than sacrifice, and remained in a in...